پیک کاسپین | رئیس دانشگاه آزاد مازندران گفت: با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد استان مازندران، می‌توان هزار تخت به ظرفیت گردشگری مازندران اضافه کرد زیرا برخی ساختمان‌های دانشگاه آزاد دیگر قابلیت آموزشی ندارند و با تغییر کاربری آنها می‌توان چنین ظرفیتی را ایجاد کرد.

پیک کاسپین | رئیس دانشگاه آزاد مازندران گفت: با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد استان مازندران، می‌توان هزار تخت به ظرفیت گردشگری مازندران اضافه کرد زیرا برخی ساختمان‌های دانشگاه آزاد دیگر قابلیت آموزشی ندارند و با تغییر کاربری آنها می‌توان چنین ظرفیتی را ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حسین کرمانیان رئیس دانشگاه آزاد مازندران در نشست تخصصی نوآوری و باز اندیشی گردشگری که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برگزار شد با اشاره به اینکه این دانشگاه جزء بهترین و برترین واحدهای دانشگاهی کشور از لحاظ امکانات، تجهیزات و منابع انسانی است، اظهار داشت: در استان مازندران ۱۳ واحد دانشگاهی و یک مرکز دانشگاهی با حدود ۵۰ هزار دانشجو داریم.

وی با بیان اینکه طی یک دهه اخیر کاهش دانشجو داشتیم، ادامه داد: بیش از سه هزار هیئت علمی و کارمند و بیش از ۷۰۰ کارگاه و تجهیزات آزمایشگاهی داریم.

رئیس دانشگاه آزاد مازندران گفت: در طی چند سال اخیر در دانشگاه آزاد یک اتفاق خوب رخ داده است و آن اینکه دبیرخانه پایش در کشور شکل گرفته است که هر استانی از جمله مازندران نیز یک دبیرخانه دارد و در آن برنامه علمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی گردشگری را برعهده گرفته است و شش چالش را مشخص کرده است.

وی افزود: این چالش‌ها، توسعه نیافتگی زیرساخت‌های فیزیکی و زیربنایی صنعت گردشگری، ضعف در مدیریت مناطق گردشگری، توسعه نیافتگی ساختارهای انسانی و سازمانی و فضای کسب و کار در صنعت گردشگری، ناکارآمدی هنجارهای فرهنگی در توسعه صنعت گردشگری، ضعف ساختارهای تأمین مالی فعالیت در صنعت گردشگری و پیامدهای محیط‌‌زیستی گردشگری پایدار است.

کرمانیان تصریح کرد: در این شش چالش، اتفاقی که افتاده است اینکه تقریباً هزار موضوع در این مجموعه نظام موضوعات دیده شده است که دغدغه هر کدام حداقل۱۰ پایان نامه و رساله در مقطع ارشد و دکترا برگزیده و تعیین شده است که در حال حاضر در کشور ۱۷۵ موضوع در بحث ارشد و دکترا از همین نظام موضوعات انتخاب شده است.

وی بیان داشت: بسیاری از مسائل حوزه گردشگری در قالب نظام موضوعات مشخص است و می‌توان طی یک تفاهم‌نامه با دبیرخانه پایش، خروجی پایان نامه‌ها با محوریت این موضوعات در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران قرار داد.

رئیس دانشگاه آزاد مازندران ابراز داشت: ظرفیت‌های گردشگری استان سرسبز مازندران حتی به تنهایی از یک کشور اروپایی که در قاره سبز قرار دارد، فراتر از یک کشور اروپایی است و امیدواریم بتوان از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده و بهره‌برداری کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد استان مازندران، می‌توان هزار تخت به ظرفیت گردشگری مازندران اضافه کرد زیرا برخی ساختمان‌های دانشگاه آزاد دیگر قابلیت آموزشی ندارند و با تغییر کاربری آنها می‌توان چنین ظرفیتی را ایجاد کرد.

کرمانیان با بیان اینکه مجموعه جنگلی ذوات در چالوس را نیز به مساحت ۱۸ هکتار داریم، گفت: می‌توان با کمک دانشگاه آزاد در قالب سرمایه‌گذاری آن را جزء مناطق گردشگری بسیار عالی فعال کرد و از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد مازندران در حوزه گردشگری بهره‌گیری کرد.